Đại Lễ Phật Đản (Phật Lịch 2567) ~ May 28, 2023

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản

Tại Chùa Niết Bàn 

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5, năm 2023
(Sunday, May 28, 2023)
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần!
Nhấn vào dưới đây để đọc Thư Mời và Chương Trình trực tiếp!