Thư Mời Tham Dự ~ Lễ Hội Quan Âm & Khóa Tu Mùa Thu (Oct 15-16, 2022)

♦ Thứ Bảy, ngày 15 tháng ̣10 ~ Saturday, October 15 
6 giờ sáng – 8 giờ tối | 6 a.m. – 8 p.m.
♦ Chủ Nhật, ngày 16 tháng 10 ~ Sunday October 16 
8 giờ sáng – 1 giờ 30 trưa | 8 a.m. – 1:30 p.m.
♦♦♦
Xin quý Phật tử đồng hương xa gần! 
Nhấn vào Thư Mời dưới đây để xem chi tiết chương trình!