Chú Tiểu Cầu Phật Đầu Xuân!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Tánh Tuệ


Chú Tiểu:
“Xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông”.

Chú Tiểu:

“Con cầu Phật phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Phật nói: “Chỉ cho 4 ngày thôi”.

Chú Tiểu:

“Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông”.

Phật nói: “Chỉ cho 3 ngày thôi”.

Chú Tiểu:

“Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai”.

Phật nói: “Chỉ cho 2 ngày thôi”.

Chú Tiểu:

“Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai”.

Phật nói: “Chỉ cho 1 ngày thôi”.

Chú Tiểu: “Vâng, cũng được”.

Phật thắc mắc hỏi: “Như vậy là ngày nào?”.

Chú Tiểu đáp:

“Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày”.

Phật mỉm cười nói:

“Tốt lắm. Những người nào đọc được sự chia sẻ của con trên Phây, người đó sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc, an lạc mỗi ngày”.