Hãy Mang Vào Năm Mới Niềm Tin, Hy Vọng và Nghị Lực Sống!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Như Thị


Hành trang của cuộc sống là những gì bạn mang theo, khi bạn càng mang theo nhiều những điều và những người vô ý nghĩa để làm nặng nề thêm tâm trí lẫn thể xác. Bạn sẽ không bao giờ đi được xa!

Sau một năm phải vật lộn với những điều và những người luôn làm bạn mệt mỏi tinh thần, đó cũng chính là nguyên nhân đã làm bạn phải chậm lại trong quá trình sống !

Vậy năm nay bạn sẽ làm gì ?

Đừng mang theo những gì không cần thiết vào năm mới nữa!

Nếu bạn không muốn năm nay sẽ giống như năm ngoái, bạn nên quyết tâm loại bỏ những điều sau đây:

Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. (Chánh Tư Duy)

• Loại bỏ bản tính cứ trì hoãn mọi việc. (Tinh Tấn)

• Loại bỏ những gì đã qua. (Buông Xả)

• Loại bỏ những bạn bè xấu. (Thanh Lọc)

• Loại bỏ than vãn và cảm xúc bi quan. (Phản Quan)

• Loại bỏ bản tính nông nổi. (Tĩnh Lặng)

• Loại bỏ những hận thù và tập tha thứ. (Hỷ Xả)

• Loại bỏ những điều không đáng để suy nghĩ ra khỏi đầu. (Chánh Niệm)

• Loại bỏ những gì đang cản trở hy vọng và ước mơ của bạn ra khỏi đời sống ngay. (Nhất Tâm)

Những điều mà bạn cần mang theo vào năm mới là:

Niềm tin, hy vọng, nghị lực sống và một ý chí kiên cường. Bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ khác hơn năm cũ ngay.

Nên nhớ rằng: Hành trang của cuộc sống là những gì bạn mang theo, khi bạn càng mang theo nhiều những điều và những người vô ý nghĩa để làm nặng nề thêm tâm trí lẫn thể xác. Bạn sẽ không bao giờ đi được xa! 

XUÂN, chúc cho nhau một chữ THÀNH

Thành công, thành tựu với thành nhân

Hướng về phụng sự vun Tài Đức

Hạnh phúc miên trường.. Xuân mãi Xuân …