Cái thấp nhất lại là cái đưa đến đỉnh cao nhất!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Nguyên tắc này nghe rất lạ nhưng vô cùng chính xác. Giống như người xây tòa nhà, muốn xây cao thì phải đào móng thật sâu. Cũng vậy, khi chúng ta nói: “Căn bản của việc tu hành là lạy Phật, ai cũng cho là chuyện thấp, chuyện tầm thường, không ngờ chính nhờ lạy Phật sau này ta mới thành Phật.

Trong toán học cũng thế, đầu tiên chúng ta phải học từ phép toán cộng, trừ, nhân, chia, rồi từ từ lên cao dần tới vi phân, tích phân, ma trận… đủ thứ. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ tiếp tục với những phép toán đó thì không thể lên tới tột đỉnh được. Chỉ tới một ngày các nhà toán học tìm ra được phép toán nhị phân, tức là tất cả các phép tính đều được biểu thị chỉ bằng 2 con số 0 và 1 thì nền khoa học thế giới mới thực sự tiến lên vượt bậc.

Tương tự, cái khiêm tốn nhất là ta quỳ lạy dưới chân Phật một cách cung kính, tha thiết, nhưng đó cũng chính là cái bệ đưa ta đến đỉnh cao của sự tu hành. Nếu ai thường hiểu rằng: Phật như một đại dương mênh mông mà ta như con cá nemo nhỏ xíu bơi tung tăng trong đó, nên ta làm gì Phật cũng biết; ta có thành công có sáng tạo được điều gì cũng nhờ sự gia hộ của Phật, thì tâm người ấy rất an vui và không có kiêu mạn.

Người nào nghĩ được như thế sẽ tiến rất xa trong đạo. Ngược lại, khi chúng ta thành công việc gì mà nghĩ là do mình có tài, do mình giỏi, thì lúc đó ta vừa ra khỏi đại dương, mà con cá ra khỏi đại dương sẽ chết ngay. Cho nên, ta hãy làm con cá nemo nhỏ bé, lúc nào cũng ở trong biển cả; lúc nào cũng tác ý trong tâm là hãy sống trong tình thương yêu, trong hào quang của Phật. Và ta sẽ được Phật gia hộ. Nhớ như vậy.