Đức Phật Xuất Hiện – Mở Ra Con Đường Giác Ngộ!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Những lời dạy của Ngài còn mở một con đường đưa chúng sinh đến sự giác ngộ tuyệt đối. Đây là điều cực kì quý giá, không gì trên thế gian có thể đánh đổi được.

Đức Phật xuất hiện, Ngài mở ra tất cả, thấy hết tất cả (mọi sự vận hành của cuộc đời, thế giới siêu hình, các cõi giới trong vũ trụ) và truyền dạy lại cho ta con đường chân lý, khiến cho ta có đạo pháp, có niềm tin mà không bao giờ bị mê tín.

Đạo Phật hễ nói tới đạo đức là đạo đức tột cùng, vô hạn vô biên; mà nói tới sự nhận thức thì nhận thức cực kì thấu đáo mọi điều. Ngoài ra, những lời dạy của Ngài còn mở một con đường đưa chúng sinh đến sự giác ngộ tuyệt đối. Đây là điều cực kì quý giá, không gì trên thế gian có thể đánh đổi được.

Thật vậy, không biết đạo, chúng ta sống ích kỷ, mãi hơn thua, tư lợi cá nhân. Vì chạy theo những điều tầm thường mà tâm hồn ta luôn căng thẳng, đau khổ. Chỉ khi có đạo, ta thấy được mọi lỗi lầm của mình, và bắt đầu biết buông bỏ, ra sức tu học, cống hiến, phụng sự, yêu thương mọi người. Lúc này, ta thấy cuộc đời thật sự hạnh phúc, có ý nghĩa.

Mọi người trong đạo Phật bình đẳng, biết nhường nhịn, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, hăng say cống hiến phụng sự. Không chỉ trong chùa, mà tinh thần này còn được mọi người đem về lại cuộc đời, mang lại hạnh phúc, lợi ích cho cộng đồng và bản thân chúng ta cũng tìm được niềm vui. Đây mới gọi là sống tốt đời đẹp đạo. Càng bao dung, nhẫn nhục, ta càng hạnh phúc.

Đức Phật giải thích được một cách chính xác, thấu đáo những vấn đề giữa cuộc sống thực tế và thế giới siêu hình. Phật xuất hiện, mở ra con đường giác ngộ, nâng ta lên đến Thánh vị tột cùng. Có thể khẳng định, giáo lý đạo Phật là một kho tàng quý giá nên ta phải có trách nhiệm bảo vệ chánh Pháp, không bao giờ để cho đạo Phật biến mất giữa thế gian này.

Làm sao mỗi kiếp, ta phải độ được vài chục người, vài trăm người để họ cũng hiểu, thực hành đạo lý Phật dạy giỏi hơn mình. Là người đệ tử Phật mà để đạo Phật biến mất thì ta là một tội đồ. Ngày nào còn loài người, còn sự sống trên trái đất thì Phật pháp phải còn tồn tại và đem ánh sáng cho thế gian này.