Người chân thật vãng sanh thì oan gia trái chủ nhất định không dám đụng đến!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Có người niệm Phật có công phu đắc lực, có người niệm Phật không có công phu đắc lực. Nếu thật sự đạt niệm Phật thành phiến thì người niệm Phật này có công phu đắc lực, khi lâm chung, oan gia trái chủ sẽ không làm chướng ngại họ. Nếu công lực của bạn không đạt, hay nói cách khác, bạn không vãng sanh nổi thì oan gia trái chủ sẽ đến đòi nợ bạn.

Thiếu nợ mạng thì tìm bạn để đòi mạng; thiếu nợ tiền thì tìm bạn để đòi tiền, bạn vẫn là không thoát nổi. Những việc này đều là thật. Nếu thật sự thấu rõ những chân tướng sự thật này thì nhất định không được hại mạng chúng sanh. Ngàn vạn lần đừng cho rằng những động vật nhỏ không đáng gì. Bạn giết muỗi kiến sâu bọ, đến lúc bạn mạng chung, chúng sẽ đến đòi mạng, chúng cũng là một sinh mạng. Tiền tài bất nghĩa, bạn lấy được rồi, bạn vẫn phải trả nợ. Ngạn ngữ gọi là “giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền”, đời đời kiếp kiếp, nhân quả ba đời. Vì sao lại đến thế gian này? Nói thật ra, chính là vì đòi nợ, trả nợ mà đến! Nếu việc nợ nần của một người đều sạch sẽ, không còn nữa, không thiếu nợ mạng, cũng chẳng thiếu nợ tiền, oan gia trái chủ nào cũng chẳng có nữa. Oan gia trái chủ là tự mình tìm đến!

Công phu của bạn đắc lực thì oan gia trái chủ cũng hoan hỉ. Việc này mấy năm trước ở Singapore, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy. Vị trưởng tràng của Cư Sĩ Lâm Singapore lúc đó là lão cư sĩ Trần Quang Biệt. Trước khi ông vãng sanh một ngày, tôi quy y cho ông, truyền Tam Quy Ngũ Giới cho ông, ông biết trước giờ đi. Khi ông vãng sanh, các đồng học ở Cư Sĩ Lâm là chúng xuất gia của lớp bồi dưỡng chia nhau mỗi nhóm bốn người để trợ niệm cho ông suốt 24 giờ không gián đoạn. Một ngày nọ, sau khi trợ niệm cho ông ấy, các đồng học trở về, dẫn theo rất nhiều oan gia trái chủ của lão cư sĩ Trần đến Cư Sĩ Lâm. Ở Cư Sĩ Lâm có Niệm Phật Đường, họ dựa vào thân một bé gái ở Niệm Phật Đường, cô bé cũng đã gặp tôi, tên là Đỗ Mỹ Tuyền.

Khi họ dựa thân thì cô ấy bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, một lúc sau mới nói chuyện được. Họ nói lão cư sĩ thật tốt, đã niệm Phật vãng sanh rồi, họ rất tôn trọng ông ấy, không gây phiền phức cho ông ấy. Họ nói họ được sự đồng ý của thần hộ pháp của Cư Sĩ Lâm để cho họ vào. Họ đến có hai mục đích, thứ nhất là đến cầu quy y. Lúc đó đúng lúc tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông, có người gọi điện thoại qua nói với tôi việc này. Tôi nói các vị hãy nhanh chóng quy y cho những oan gia trái chủ của lão cư sĩ Trần. Yêu cầu thứ hai, họ yêu cầu được nghe giảng Kinh Địa Tạng. Tôi nói ở lầu năm của chúng tôi là giảng đường, mỗi ngày đều có Pháp sư giảng kinh. Họ nói ánh sáng ở giảng đường quá lớn, quỷ không chịu được. Sau đó tôi nghĩ đến trai đường, nhà ăn, trong đó có ti-vi, phát băng giảng Kinh Địa Tạng. Họ rất hoan hỉ, liền đồng ý ngay. Chúng tôi ngày đêm phát băng không ngừng, phát được hơn một tháng thì họ đạt được lợi ích, đều đi rồi.

Đây chính là công phu đắc lực chân thật của người niệm Phật, chân thật là niệm Phật vãng sanh, những oan gia trái chủ cũng hoan hỉ. Sanh đến thế giới Cực Lạc thì thành Phật. Họ có quan hệ với Phật, tương lai cũng có duyên được độ, nói chung là có duyên với Phật, cho nên họ không gây phiền phức.

Bạn xem họ đến cầu quy y, đến cầu siêu độ, yêu cầu được nghe giảng kinh, đây là việc tốt. Phàm là lúc lâm chung còn có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm chướng ngại việc vãng sanh thì trong tâm bạn hiểu rõ đời này của người đó không thể vãng sanh. Người chân thật vãng sanh thì oan gia trái chủ nhất định không dám đụng đến, đúng thật có Phật Bồ-tát hộ niệm, có long thiên thiện thần phù hộ.