Nhân quả về từ bi và sắc đẹp!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang

Từ xưa đến nay, chúng ta thường nghe nói muốn đẹp thì dâng hoa cúng Phật, nên nhiều người mang hoa cúng dường để mong cầu sắc đẹp. Nhân quả đó không sai nhưng mới chỉ là phần ngọn.

Chính lòng từ bi mới sinh ra sắc đẹp, đó mới là nhân quả gốc và đúng nhất. Thường thường một người đẹp dễ nhận được sự thương mến từ mọi người, ai nhìn thấy họ cũng thấy mến và có cảm tình. Như vậy, rõ ràng là trong những kiếp xưa người này đã từng thương yêu con người nên kiếp này tự nhiên mọi người nhìn họ mới thấy thương, thấy quý như vậy. Sắc đẹp của họ chính là trung gian gợi lại lòng thương mến của mọi người trong kiếp xưa.

Do đó, người Phật tử muốn cải thiện sắc đẹp thì tuyệt đối đừng dùng kỹ thuật để giải phẫu thẩm mỹ, vì như vậy là sai nhân quả. Giả dụ phước sắc đẹp của mình đang ở mức 7, nhưng vì muốn đẹp hơn nên mình đi giải phẫu, sửa lại cho đẹp lên 9, thì không lâu sau cái chỗ mình sửa sẽ bị hư, làm mình xấu bớt, chỉ đẹp còn 5 mà thôi. Nghĩa là nhân quả sẽ bù qua sớt lại để mình đẹp đúng bảy phần theo cái phước của mình. Không những thế, có nhiều người thậm chí còn phải gánh chịu những hệ lụy không lường do tai biến của việc thẩm mỹ gây ra. Rất đáng sợ!

Như vậy, dựa trên nhân quả thì công thức để cải thiện sắc đẹp an toàn và vững chắc nhất chính là tu tập lòng từ bi. Làm được điều này thì cái quả tốt sẽ xuất hiện ngay trong kiếp hiện tại chứ không đợi qua kiếp sau.

Trên thực tế, có người sau vài năm làm phước, tinh tấn tu tập từ bi thương yêu mọi người, một thời gian ngắn sau tự nhiên gương mặt thay đổi rõ rệt, trở nên khả ái hơn, dễ mến hơn. Mà nếu kiên trì tu tập, làm phước đúng đắn trong nhiều năm thì đổi tướng liền. Hay như vậy. Nên đây cũng là một trong những thước đo đánh giá mức độ tu tập tinh tấn của một người. Nếu thấy ai tu một thời gian là gương mặt đẹp lên, thấy dễ nhìn hơn thì biết chắc là họ có tu tập, làm phước, cúng dường chân chính.