Phật Dạy: Phải Nhớ Nghĩ Quy Luật Vô Thường Để Sống Ý Nghĩa Hơn!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Hạnh Tuệ


Phật dạy ta mỗi ngày phải nhớ nghĩ quy luật vô thường sinh, già, bịnh, chết của đời người để sống ý nghĩa hơn. Nếu ta biết là ta sắp sẽ chết thì ta sẽ trân quý thời gian trân quý người thân, trân quý thời gian còn lại của cuộc đời…

Phật dạy ta mỗi ngày phải nhớ nghĩ quy luật vô thường sinh, già, bịnh, chết của đời người để sống ý nghĩa hơn. Nếu ta biết là ta sắp sẽ chết thì ta sẽ trân quý thời gian trân quý người thân, trân quý thời gian còn lại của cuộc đời; và sẽ không tham lam cố chấp, gây thêm oan trái nghiệp chướng hận thù..

Hiện nay, chúng ta càng thấy vấn đề này là xác đáng và cần thiết.

  • Ta chắc chắn sẽ già đi từng ngày, từng giờ. Thậm chí già đi từng giây, từng sát na..Đó là quy luật
  • Ta chắc chắn sẽ có bệnh tật. Có thân ắt có bịnh. Thời dịch Covid này, chúng ta càng hiểu thấu đáo hơn.
  • Ta chắc chắn sẽ bị chết. Hít vào không thở ra, thở ra không hít vào là xong. Không ai là không chết. Không khí ôxy mà ta thở là phải vay mượn từ bên ngoài.
  • Ta chắc chắn sẽ lìa xa những người thân, tài vật liên quan đến ta. Cái ta còn trống tỗng thì làm gì níu giữ cái của ta
  • Ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm với tất cả những tập nghiệp, hành vi thiện ác lớn nhỏ của chính bản thân mình.

Vì sao chúng ta cần phải nhớ nghĩ đến những điều này: Bởi vì

Nghĩ đến ai cũng phải già yếu để không có một tuổi trẻ bạt mạng, không quý trọng tinh thần sức khỏe, tình thân, cơ hội

Nghĩ đến cái bệnh để không ỷ lại sức khoẻ rồi sống bất thiện, buông lung, hưởng thụ mà không biết tu dưỡng làm phúc, tọa thiền, học Phật

Nghĩ đến cái chết tất yếu, sớm muộn để chuẩn bị sẵn sàng ra đi mọi lúc, chứ mình cứ nghĩ còn sống lâu sống khỏe thì sẽ buông lung, giải đãi

Suy nghĩ đến vô thường, mất mát phân ly để có tâm thế chuẩn bị đối diện vững vàng hơn

Suy nghĩ kỹ về nhân quả, nghiệp báo để sống lương thiện, tích cực, ý nghĩa và tốt đẹp hơn.

Thường nghĩ đến Phật Pháp, đến nhân quả, đến từ bi, đến Niết Bàn để chúng ta thực tập nếp sống tử tế đơn giản, chánh niệm, tỉnh giác, tích cực

Thường rèn luyện tâm, tu tập thiền, học Phật pháp. Tâm thông đạt, tâm có định, tâm mạnh mẽ, tâm an ổn, tâm vững chãi thì cuộc sống sẽ ý nghĩa cả trong hiện tại và tương lai

Chỉ có tâm rộng lớn thông suốt, tâm mạnh mẽ, chí kiên cường thì mới đối diện với mọi chướng ngại rắm rối bất an trong đời một cách tự tại an ổn

Già, bịnh, chết

Từng sát na

Nghĩ thấu, tâm an

Tích cực, tỉnh giác

Cần lắm thay