Phước mới là gia tài bền vững của mình!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Người thiếu trí tuệ thì thích sống hưởng thụ, vừa có tiền là họ bắt đầu nghĩ đến việc tiệc tùng, vui chơi, mua sắm… Do đó, cả cuộc đời, họ sẽ không tạo ra thêm được bất kỳ phước mới nào nữa.

Chúng ta phải siêng năng nỗ lực làm phước, phải chắt chiu làm từng điều công đức nhỏ trong cuộc sống mình, đừng bao giờ xem thường bỏ qua.

Bên cạnh nỗ lực làm phước, ta cũng cần tránh việc hưởng thụ, tiêu xài phung phí.

Người thiếu trí tuệ thì thích sống hưởng thụ, vừa có tiền là họ bắt đầu nghĩ đến việc tiệc tùng, vui chơi, mua sắm… Do đó, cả cuộc đời, họ sẽ không tạo ra thêm được bất kỳ phước mới nào nữa.

Còn những người có trí tuệ, vừa có tiền thì sợ để lâu mình sẽ dùng phung phí sai lầm nên ưu tiên làm phước trước rồi tính chuyện khác sau.

Có người nói: “Bây giờ có tiền thì tôi phải chia ra nhiều việc chứ, phần thì nuôi gia đình, phần để tích lũy, rồi mới tính đến chuyện làm phước…” Nói vậy cũng không sai, tuy nhiên chúng tôi khuyên là vẫn phải ưu tiên làm phước.

Hãy trích ra một phần làm phước trước, còn lại bao nhiêu là ta sử dụng. Chính phước mới là gia tài bền vững của mình ở kiếp này và nhiều kiếp sau.