Phương Pháp Thực Tập “Khi Nghiệp Duyên Quá Khứ Xảy Đến”

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Thích Trí Quảng


Đơn giản là xóa bỏ việc xấu ác bằng cách làm việc thiện lành, sẽ dẫn đến kết quả là thăng hoa mặt tốt càng lớn, mặt xấu tự động bị tiêu diệt.

Nhìn người đến với chúng ta mà tự biết được nghiệp duyên quá khứ của mình. Theo tôi, đối với nghiệp duyên quá khứ xảy đến:

Một là nhịn

♦ Hai là tránh mặt

♦ Ba là tránh lòng

Tránh mặt thì dễ, không gặp gỡ sẽ không đụng chạm, không buồn phiền; nhưng lỡ gặp, hay bắt buộc gặp thì không có cách gì tốt hơn là chịu thua họ, vì tranh cãi chỉ làm cho nghiệp mình tăng thêm mà thôi.

Khi tránh mặt rồi, chúng ta tránh lòng; nghĩa là thấy họ, nhưng lòng chúng ta nghĩ đến Phật, nhiếp tâm niệm Phật để thay thế hình ảnh mà mình không bằng lòng.

Và mặt đã tránh, lòng cũng không nghĩ đến người, giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh. Chúng ta nuôi dưỡng quyến thuộc Bồ đề theo phương cách này và phát triển được càng nhiều quyến thuộc Bồ đề thì ác ma không làm gì được chúng ta.

Đơn giản là xóa bỏ việc xấu ác bằng cách làm việc thiện lành, sẽ dẫn đến kết quả là thăng hoa mặt tốt càng lớn, mặt xấu tự động bị tiêu diệt.