Tâm và Ta!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Vì vô minh, chấp ngã, chấp pháp, tham lam, ái dục nên Ta không tin đạo đức, không tin nhân quả, chấp thường, chấp đoạn, và chấp vào tất cả quan niệm sai lầm thì gọi là “tà kiến”.

Ngoài 10 phiền não căn bản kể trên, cái ngã còn có những đặc tính khoe khoang, kiêu mạn, muốn hơn kẻ khác.

Ngay cả đối với những người “tu” lâu năm, siêng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, làm công quả, xây chùa lớn, làm Phật sự, cũng bị cái ngã lừa bịp và lấy hết công đức khi trong tâm nghĩ rằng:

*Ta là người tu khá vì Ta thuộc nhiều kinh, và tụng kinh hay nhất.

* Ta là người giữ giới trong sạch nhất, còn những người khác đều phá giới.

* Ta là người làm nhiều công quả trên chùa.

* Ta cúng dường nhiều, nên chùa và thầy phải biết ơn Ta, ghi danh Ta vào bảng công đức hay sổ vàng.

* Ta là người xây chùa lớn nhất vùng này.

* Chùa của Ta đẹp nhất, tượng Phật của Ta lớn nhất.

* Ta làm Phật sự nhiều, ai nấy đều biết danh tiếng của Ta.

* Thầy của Ta giỏi nhất, nổi tiếng nhất.

* Pháp môn của Ta hay nhất.

* Ta là một nhân vật quan trọng trong đạo, trong chùa. Lỡ ai vô ý xúc phạm quyền lợi, danh dự của Ta, xem thường Ta, chê bai thầy của Ta, pháp môn của Ta, trái ý Ta thì Ta nổi sân, si, ái, ố và ăn thua đủ.

* Ta ngồi thiền lâu hơn mọi người và không hề nhúc nhích cử động.

* Ta là người đặc biệt nên được thầy cô truyền riêng pháp môn bí mật.

Tóm lại, mỗi khi khoe khoang, tức giận, kiêu mạn, khinh người, thì nên biết đó là cái ngã đang hiển lộ … 200%.