Bảy bài học từ Đại sư Tinh Vân!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Một đệ tử sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ thưa với Đại Sư Tinh Vân: “Thưa thầy, nay con đã là Tiến sĩ, giờ con phải học những gì nữa? Đại Sư bảo: Học làm người, đây là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

♥ Thứ 1: “Học nhận lỗi”

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là lỗi lầm lớn.

♥ Thứ 2: “Học nhu hoà”

Răng người ta rất cứng, còn lưỡi rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

♥ Thứ 3: “Học nhẫn nhục”

Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

♥ Thứ 4: “Học thấu hiểu”

Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

♥ Thứ 5: “Học buông bỏ”

Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần thì đặt xuống; lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào. Cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

♥ Thứ 6: “Học cảm động”

Nhìn thấy ưu điểm của người khác, nên hoan hỷ; nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề.

♥ Thứ 7: “Học sinh tồn”

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.