Làm sao để có nội tâm thanh thản?

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Trong từng giây từng phút của hiện tại, trong từng hơi thở ra, trong từng hơi thở vào là tràn đầy chánh pháp, tràn đầy tuệ quán, tràn đầy đạo đức, tràn đầy ý thức. Chứ không phải là trong hiện tại vô tư, ngu ngơ như cây như đá.

Khi ta hiểu luật nhân quả thì ta lo lắng cho tương lai và thầy sẽ dạy cách thay đổi tương lai. Nhưng đến khi ta tu tập ổn định rồi thì bỗng nhiên ta bất cần tương lai. Tương lai xảy ra như thế nào thì mặc kệ và mất cái tâm tò mò luôn, không cần biết tương lai mình ra sao, mà chỉ cần trong từng giây, phút hiện tại này, lúc nào mình cũng an trú trong chánh pháp là đủ.

Từng giây phút này quyết không làm điều gì sai lầm. Từng giây phút này lúc nào cũng thương yêu chúng sinh. Từng giây phút này hễ có cơ hội là giúp người, giúp đời không tiếc công, tiếc sức. Chỉ cần đúng trong giây phút hiện tại thôi thì tương lai buộc phải tốt đẹp, thanh thản.

Nên chúng ta thấy những người sau một thời gian dài làm những điều phước lành, tụng kinh, lễ Phật, quán từ bi, ngồi thiền, làm rất nhiều công đức. Bỗng nhiên ta thấy gương mặt họ thanh thản kỳ lạ, vì họ bắt đầu không cần tương lai nữa mà chỉ cần hiện tại thôi. Trong từng giây phút hiện tại sống đúng với chánh pháp là được rồi. Lúc đó mới thấm thía lời Phật dạy:

“Quá khứ đã qua rồi

Tương lai lại chưa đến

Chỉ có pháp hiện tại

Tuệ quán chính là đây

Bất động chẳng lung lay

Hãy thực hành như thế”

Lúc đó ta sẽ được sống bình an và an trú trong hiện tại, nhưng không phải là một hiện tại vô nghĩa, không phải là một hiện tại vô tư, vô vị. Mà là một hiện tại tràn đầy chánh pháp.

Trong từng giây từng phút của hiện tại, trong từng hơi thở ra, trong từng hơi thở vào là tràn đầy chánh pháp, tràn đầy tuệ quán, tràn đầy đạo đức, tràn đầy ý thức. Chứ không phải là trong hiện tại vô tư, ngu ngơ như cây như đá. Trong từng hơi thở của hiện tại đầy chánh pháp, đầy tuệ quán. Lúc nào cũng an trú toàn thân, biết thân này là vô thường. Trong từng giây phút hiện tại nhìn đâu cũng biết nhân, biết quả. Trong từng giây phút hiện tại nhìn con người lúc nào cũng khởi tâm yêu thương. Trong từng giây phút lúc nào cũng cúi đầu dưới chân Phật, lúc nào cũng thấy mình là một hạt bụi nhỏ bé nơi bước chân Phật đã bước qua. Sống hạnh phúc như thế, an lành như thế trong từng giây phút hiện tại này. Và tương lai buộc phải là những điều tốt đẹp.