Không dám tự cao, sống hiền lành như đất bụi, lòng thanh thản an vui!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Tất cả chúng ta cũng thế, có thành công hay ưu điểm nào, hãy hiểu rằng đó là nhờ một lý do nào khác, đừng bao giờ nghĩ tại mình hay và giỏi. Biết rõ như thế, ta không dám tự cao, chỉ sống hiền lành như đất bụi, vậy mà lòng mình thanh thản an vui.

Nếu chúng ta có lòng khiêm cung thì chúng ta sẽ chiêu cảm được sự yêu thương của thần thánh, được các ngài bảo bọc chở che. Ngược lại, người ngang bướng hay kiêu ngạo thì sẽ bị thần thánh xa lánh, bỏ mặc.

Vì vậy, khi đã đi theo con đường đạo, chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình hay, mình giỏi. Có thể ta có một vị nào đó trong cõi vô hình gia hộ, có thể ta chưa có, nhưng với lòng khiêm cung, ta thường tôn kính Phật, tôn kính chư Thánh, tôn trọng mọi người trong cuộc sống này thì bỗng nhiên ta giống như mặt đất sụp xuống sâu được nước đổ về – tức là bao nhiêu ân huệ thiêng liêng của thần thánh sẽ đổ về cho ta. Từ đó, ta có thể soạn bài, thuyết pháp, có thể làm nhiều Phật sự tốt đẹp.

Hiểu được điều này rồi, không ai dám tự cao nữa. Ví dụ, có Phật tử đến cảm ơn một vị thầy: “Thưa thầy, hôm trước con mang đứa con của con đến cho thầy vỗ đầu nó một cái, vậy mà hôm sau nó phỏng vấn đậu, sắp tới sẽ được cấp visa đi nước ngoài”. Vài người khác cũng nói: “Nhờ thầy gõ đầu mà kỳ vừa rồi nó đậu đại học”, “Nhờ thầy xoa đầu mà về bé bớt khóc hơn trước đây”… Nếu không hiểu vấn đề, vị thầy sẽ nghĩ: “Tay mình coi xấu xấu vậy mà hay thật, linh quá”, nhưng hiểu rồi thì không dám nghĩ như vậy.

Lúc có người đến xin được xoa đầu, nếu vị thầy từ chối thì người ta sẽ bất mãn thất vọng, mà nếu xoa đầu thì cũng vô cùng hồi hộp không biết kết quả thế nào, người ta về có bị làm sao không. Một vài người may mắn có kết quả tốt, họ cứ tưởng vị thầy hay, nhưng thật ra là nhờ chư Thiên trên cao độ trì. Thấy ai có lòng thành thì sau khi vị thầy xoa đầu, chư Thiên sẽ gia hộ cho họ được kết quả tốt nào đó. Những chư Thiên này là các bậc Thánh ở trên cao đã theo gia hộ cho vị thầy ở trần gian này, và phù hộ luôn cho những ai đã có lòng thương kính thầy mình.

Tất cả chúng ta cũng thế, có thành công hay ưu điểm nào, hãy hiểu rằng đó là nhờ một lý do nào khác, đừng bao giờ nghĩ tại mình hay và giỏi. Biết rõ như thế, ta không dám tự cao, chỉ sống hiền lành như đất bụi, vậy mà lòng mình thanh thản an vui.