Lời Phật Dạy Giúp An Yên Cả Đời!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Đây là những bài học cuộc đời hết sức trí tuệ, ý nghĩa và thiết thực. Người nào hiểu, quan sát rõ và thực hành theo những điều Phật dạy ở trên thì cả đời sẽ an yên phúc lạc.

Nhân có Phật tử ở xa hỏi về nguồn gốc và ý nghĩa mười điều tâm niệm, trích trong Luận Bảo vương tam muội thường thấy các chùa treo trên vách.

Đây là những bài học quý giá có ý nghĩa sâu sắc giúp ích rất lớn cho cả những người xuất gia tu hành và tại gia cư sĩ Phật tử được an yên cả đời, cho nên thầy ghi lại;

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.

3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

5. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo.

6. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa.

7. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

8. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.

9. Thấy lợi thì đừng nhúng tay vào, vì nhúng vào lợi lộc thì si mê phải động dẫn đến tâm trí thì hắc ám.

10. Oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù lại càng thêm tăng trưởng. (Theo Luận Bảo vương tam muội)