Nhẫn Nại Để Thành Tựu!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Hạnh Tuệ


Nhẫn nại là phẩm chất vô cùng cần thiết của con người. Ai có sức kham nhẫn lớn nhất thì người đó mạnh nhất.

Người tu hành, không kham nhẫn không thể tu được. Tu đến nhẫn nhục ba la mật, rất gần đến Phật quả. Đức Phật Thích Ca, tu pháp nhẫn nhục mới thành Phật. 

Người học hành, nếu không siêng năng, nhẫn nại, thì khó có thành tựu, đỗ đạt. 

Người muốn lập sự nghiệp, nếu không chịu khó nhẫn nại vượt qua khó khăn trở ngại, thì đường đến thành công còn xa vời. 

Người mới ra trường, nếu muốn tìm công việc tốt, mà không nhẫn nại chịu cực, chịu chèn ép, chịu chửi thì sẽ nản chí bỏ việc nhanh chóng. 

Muốn học thành nghề, mà không nhẫn nại thức khuya dậy sớm chăm chú học hành thì khó thành nghề

Thậm chí, người hành khất, mà không nhẫn nại chịu đựng thì không kiếm ra cái ăn

Người trong gia đình, nếu không có phẩm chất nhẫn nại bao dung thì gia đình sẽ rất dễ đổ vỡ

Người không có sức nhẫn nại thì khó mà sống an vui hạnh phúc được, dù đó là người giàu sang phú quý…

Nhẫn nại là phẩm chất vô cùng cần thiết của con người. Ai có sức kham nhẫn lớn nhất thì người đó mạnh nhất.