5 điều dặn dò của Thiền sư Kim Triệu!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Kim Triệu


Năm điều đơn giản Ngài dặn đi dặn lại Thiền sinh. Làm được thì hạnh phúc tại đây và ngay bây giờ.

1. Làm gì thì cũng phải hết lòng, cũng phải tận tâm.

2. Người tu sợ nhất là lừa dối chính bản thân mình.

3. Làm bất cứ chuyện gì mà muốn thành công, kể cả đi tu, cũng cần phải học tính nhẫn nại.

4. Mình phải có tâm từ với chính mình trước, phải yêu thương bản thân mình trước. Muốn vậy thì phải chăm sóc nó. Đừng để cho nó bệnh thân cũng như bệnh tâm.

5. Người ta thường tốn rất nhiều thời gian và sức lực để lo nuôi thân của mình nhưng lại thường không để ý nuôi tâm. Nếu quá sức bận rộn thì chỉ cần nuôi tâm 3 lần/ngày thôi, mỗi lần 5 phút. Sáng – Trưa & Trước khi đi ngủ.

Đừng nhớ chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai. Chỉ cần sống với hiện tại. Mình thở, biết rằng mình đang thở. Mình thấy, biết rằng mình đang thấy. Mình nghe, biết rằng mình đang nghe. Mình chạm vào vật gì, biết rằng mình đang chạm.

Vậy đó, bận rộn quá thì tâm chỉ cần 5 phút một lần thôi. Mà cần phải duy trì đều đặn.