9 Điều Mang Lại Hạnh Phúc Hơn!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Đạt Ma Phổ Giác


Đời người thật ngắn ngủi thở ra mà không thở vô thì thân này chuyển sang đời khác, chính vì thế chúng ta đừng nên lãng phí thời gian để làm những việc vô nghĩa.

1- Chúng ta không nên khó chịu khi gặp cảnh không được hài lòng vừa ý và hoan hỷ vui vẻ với việc làm tốt của người khác.

2- Chúng ta không nên phê phán chỉ trích mà chỉ góp ý xây dựng và tán dương điểm tốt của người khác nhiều hơn.

3- Chúng ta không nên có thói quen than phiền trách móc, đổ thừa tại bị thì là…  và hãy chấp nhận những gì đang có trong giờ phút hiện tại.

4- Chúng ta không nên lo lắng, bất an, sợ hãi bởi nó phát xuất từ lòng tham lam và sự chấp ngã của ta, hiểu được như thế ta sẽ an nhiên tự tại nhiều hơn.

5- Chúng ta có quyền hưởng thụ những gì mình có được, tuy nhiên Phật dạy nếu có phước đừng hưởng hết và sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia nhiều hơn khi có nhân duyên.

6- Chúng ta không nên cầu khẩn van xin vì đó là thói quen của người mê tín mà hãy tin sâu nhân quả, để tránh làm các việc xấu ác có tính cách hại người vật.

7- Đời người thật ngắn ngủi thở ra mà không thở vô thì thân này chuyển sang đời khác, chính vì thế chúng ta đừng nên lãng phí thời gian để làm những việc vô nghĩa.

8- Nhân quả lúc nào cũng bình đẳng nhưng cuộc sống không hề công bằng, chúng ta phải thấu rõ điều này để không phiền muộn khổ đau khi có chuyện xấu xảy ra.

9- Chúng ta dù có nhiều tiền bạc của cải vật chất, nhưng vẫn làm chủ bản thân không hưởng thụ xa hoa mà hay giúp người cứu vật, ai sống được như vậy là người giàu có nhất trên đời.