Cách sống nói lên tâm lượng con người!

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Thích Tánh Tuệ (Trích sách “Đường về chân hạnh phúc”)

Giữa người với nhau chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ. Nhưng sự khác biệt nhỏ ấy lại tạo thành sự sai biệt rất lớn!

Sự khác biệt đó chính là tâm lượng và thái độ sống tích cực hay tiêu cực, và cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại hay thành công trong cuộc đời..

Trong kinh, có lần đức Phật dạy, loài người được chia làm 2 hạng người, một hạng như cái giếng nước ngã tư đường cho muôn người sử dụng, hạng còn lại như cái giếng nước nằm trong rừng sâu, hiếm khi ai sử dụng được.

Vì vậy, hạnh phúc thay nếu bạn được người khác lợi dụng, điều đó chứng tỏ rằng bạn có giá trị nên người khác mới trổng mong, nhờ cậy? Thế thì không nên sợ đời lợi dụng, chỉ sợ lòng mình hẹp lại không ai nhờ chi được khi đã là ”cái giếng giữa rừng sâu”…

Tâm ta giống như một con đường, càng tính toán, càng nhiều mưu nhiều kế thì đường càng cụt. Đường rộng không bằng tâm rộng, tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng. Nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt.

Người ơi! Mở cánh cửa lòng

Để cho trời đất mênh mông hiện vào

Mỗi bình minh đến ngọt ngào

An lành trên mỗi tế bào thân, tâm.