Khi gặp khổ đau hãy nghĩ nhớ Tam bảo!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Hạnh Tuệ


Chúng ta sống theo tâm phàm phu, quan tâm tới sự hơn thua, ganh ghét, thù hận, cố chấp cho nên chúng ta đau khổ và phiền não, chúng ta nên sống theo lời Phật dạy, sống với tâm từ bi, tâm nhẫn nại, tâm hỷ xả sống với sự bao dung.

Chúng ta thường nhớ kĩ, hiểu rõ, thường nghĩ tới Phật khi chúng ta gặp khổ đau, chúng ta tập trung tâm nhớ tới Phật, niệm hồng danh của Phật, dứt tâm thanh tịnh, khi đó nỗi khổ đau sẽ dần giảm bớt và vơi đi. Khi suy nghĩ lệch hướng hay bị ngoại cảnh bức bách làm ta khổ đau, chúng ta tập trung niệm Phật thì khổ đau không còn, tức tâm trí không còn chỗ nghĩ tới khổ đau. Đây là một điều cực kì kỳ diệu.

Khi chúng ta bị người khác ai la mắng, chửi rủa, xúc phạm theo phản xạ tự nhiên chúng ta cảm thấy rất bực mình, nếu khi đó tập trung niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” tâm chúng ta sẽ được an lạc, tâm trí chúng ta không còn tập trung vào những lời la mắng đó nữa vì thế mà phiền não trong chúng ta không có cơ hội nảy sinh.

Tất cả chúng sinh đều có tính Phật và đều sẽ trở thành Phật. Mỗi người đều có thể trở thành một vị Phật trong tương lai. Hàng ngày, chúng ta sống theo tâm phàm phu (thô lỗ cục cằn), quan tâm tới sự hơn thua, ganh ghét, thù hận, cố chấp cho nên chúng ta đau khổ và phiền não, chúng ta nên sống theo lời Phật dạy, sống với tâm từ bi, tâm nhẫn nại, tâm hỷ xả sống với sự bao dung. Niệm Pháp là nhớ tới lời Đức Phật dạy, sống theo lời Đức Phật dạy, thường nghĩ tới Pháp và thường nghĩ tới Tăng (quy y Tam Bảo: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng)

♦ Quy Y Phật: hàng ngày chúng ta phải nhớ tới phật, niệm danh hiệu ngài, chiêm ngưỡng tượng ngài, chí tâm thành ý lễ bái để tỏ lòng sùng kính ngài, học theo hạnh ngài, đó được gọi là thật sự quy y phật.

♦ Quy Y Pháp: sống theo pháp, thường niệm pháp, luôn sống bao dung, hỷ xả, nhẫn nại, từ bi, hoan hỉ, gặp ai mình cũng yêu thương, ai đem lòng ghét bỏ mình thì mình nên bỏ qua.

♦ Quy Y Tăng: Tăng là những người tu hành, bản chất của Tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Luôn kính trọng Tăng, kính trọng Tam Bảo, những người tu hành. Đi theo bản chất đó, sống thanh tịnh, hòa hợp, nhẫn nại vậy nên chúng ta không thể khổ được.