Làm Sao Để Có Một “Sinh Thái Tâm Linh” Tốt Đẹp?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Tư tưởng con người luôn luôn có khuynh hướng lây nhiễm vào tâm hồn của con người chung quanh.

Chúng ta có thể thí nghiệm bằng cách như sau: Khi ở gần một vài người bạn chúng ta thử chọn một vài bài hát bất kỳ trong số người bạn đó đã biết. Rồi chúng ta hát thầm một cách mạnh mẽ trong lòng mình. Lát sau chúng ta sẽ thấy người bạn đó bật khẽ hát theo bài hát đó!

Đó là một ví dụ đơn giản. Còn trong đời sống hàng ngày, tư tưởng thiện và tư tưởng ác của con người lan truyền ngổn ngang trong không gian tâm linh lẫn nhau. Nếu tư tưởng thiện nhiều hơn tư tưởng ác, chúng ta có một “sinh thái tâm linh” tốt đẹp. Nếu ngược lại, chúng ta phải chịu một “sinh thái tâm linh” xấu xa.

Với những người thụ động, không có lập trường kiên định về đạo đức, những tư tưởng ác lan truyền trong không gian rất dễ ảnh hưởng đến họ. Ban đầu họ chưa phải là kẻ ác, nhưng vì sống trong môi trường có tư tưởng ác quá nhiều, họ dần dần trở thành kẻ ác độc.

Chỉ những người có lập trường kiên định về đạo đức mới đủ sức “đề kháng” với tư tưởng ác lang thang trong không gian. Nhưng trên cuộc đời này, kẻ có lập trường vững chắc về đạo đức rất ít. Đa số rất dễ bị lây nhiễm bởi tư tưởng ác độc, ích kỷ, bạo động.