Mùa Xuân của Người Con Phật!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hoà Thượng Thích Trí Quảng


Tôi cầu mong tất cả các Tăng Ni và Phật tử luôn sống trong giáo pháp của Đức Phật, tìm thấy điều ý nghĩa đáng sống nhất thì chúng ta làm, như thế, chúng ta mới là con của Đức Phật thật sự.

Mùa xuân đối với tôi, không phải là ngày mùng 1 tháng Giêng, mà bất kỳ lúc nào trong tâm chúng ta an lạc, chúng ta phát hiện được một điều mới trong bước đường tu hành của mình, chúng ta có thể nở một nụ cười đón mùa xuân. Cho nên mùa xuân này, tiếp nối mùa xuân khác nữa.

Trải qua 70 năm theo giáo pháp Đức Phật nên tôi luôn sống trong mùa xuân. Nhờ sống trong mùa xuân đó, ấm áp tình Đạo, tình Đời, cho nên, chúng ta có thể đóng góp công sức của mình cho sự phát triển xã hội đi lên.

Chính điều đó là một nguồn vui cho bản thân mình, cũng như cho tất cả các pháp lữ đồng hành trên trên thế gian này. Tôi cầu mong tất cả các Tăng Ni và Phật tử luôn sống trong giáo pháp của Đức Phật, tìm thấy điều ý nghĩa đáng sống nhất thì chúng ta làm, như thế, chúng ta mới là con của Đức Phật thật sự.

Nhân dịp đầu năm mới, tôi xin kính chúc Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước luôn được sống được an lành trong giáo pháp của Đức Phật, sống trong tinh thần Từ bi của Đức Phật. Từ đó, chúng ta tiếp nhận năng lượng của Đức Phật, tỏa sáng trong đời sống của chúng ta, ảnh hưởng tới tất cả những người sống quanh ta được an lạc như chúng ta.