Nỗ Lực Làm Phước, Tọa Thiền, Lạy Phật Thì Điều Tốt Đẹp Sẽ Đến!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Có khi đời trước mình không có nhân lành, nhưng mà nếu đời này mình nỗ lực tìm lỗi. Mình nỗ lực làm phước hàng ngày, nỗ lực lạy Phật hàng ngày, nỗ lực Tọa Thiền hàng ngày thì ngay trong kiếp này những dấu hiệu tốt đẹp sẽ hiện ra dần dần.

Những thời khóa tu Thiền, niệm Phật, đừng bao giờ bỏ. Chỉ có khi mình bận, mình mệt, mình bệnh thì phải ráng một chút. Đừng bao giờ bỏ tu tập. Thì nếu mà người nào có những nổ lực được như vậy thì đó là người tạo cái duyên trong hiện tại, chuẩn bị thiện căn cho đời sau và dấu hiệu của sự nổ lực đó, nó sẽ hiện ra ngay trong kiếp này luôn.

Có khi đời trước mình không có nhân lành, nhưng mà nếu đời này mình nỗ lực tìm lỗi. Mình nỗ lực làm phước hàng ngày, nỗ lực lạy Phật hàng ngày, nỗ lực tọa Thiền hàng ngày thì ngay trong kiếp này những dấu hiệu tốt đẹp sẽ hiện ra dần dần. Bắt đầu từ ba năm trở lên, năm năm trở lên.

Chúng ta sẽ thấy dung mạo của mình bỗng nhiên dễ thương hơn. Đây là điều nói thật. Không tin là quý Phật Tử dùng đúng một cái máy chụp hình, chụp một loạt hình, hoặc nhờ một thợ chụp hình chụp lại và cất tấm hình đó cho kỹ, cất máy đi không cho ai rờ tới, rồi mình ráng lạy Phật tu hành như vậy. Tìm lỗi mình như vậy, làm phước như vậy.

Năm năm sau lấy đúng những tấm hình đó, cái máy chụp hình đó ra xem. Sau đó mình cũng chụp hình lại, so sánh hai tấm hình sẽ thấy khác hẳn. Sẽ thấy hình sau đẹp hơn hình trước. Chỉ sợ cái người chưa được năm năm, mình già mình chết thì thôi, vậy mình lấy cái hình đó mình đem thờ cũng được.

Còn người còn trẻ hãy tin rằng 2 tấm hình sẽ khác nhau hẳn, khi mà chúng ta có tu hành. Còn nếu mà chúng ta duy trì cái sự tu hành như vậy suốt cuộc đời của mình. Thì về già luôn luôn mình được sống trong an nhàn, trong hạnh phúc, trong vui vẻ, trong sự thương yêu, quý mến của con cháu, của mọi người và chết một cái chết an ổn.

Chết một cái chết an ổn là như thế này. Là nếu mình không bị bệnh á nhiều khi mình chết như trong Kinh, hoặc mình gọi con cháu lại chia tay rồi ra đi. Còn nếu mình có cái bệnh nặng mình phải trả, mình sẽ trả là mình sẽ bị một cơn bệnh lúc gần chết. Nhưng mà đến khi sắp chết lại ra đi rất là an, an ổn.