Những Điều Cần Ghi Nhớ Để Chấm Dứt Tranh Cãi!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Để không lao vào những tranh cãi hơn thua, chúng ta hãy ghi nhớ những điều sau:

♦ Thứ nhất là đừng kết tội, hãy mở lòng bao dung, thông cảm và tìm cách giúp người khác sửa lỗi.

♦ Thứ hai là đừng rêu rao lỗi của người rộng rãi, dù thật sự họ có lỗi.

♦ Thứ ba là đừng kể lể làm sự bất hòa lan xa cho nhiều người biết, hãy để cho người trong cuộc từ từ xử lý, vượt qua.

♦ Thứ tư là nên tập nhường phần đúng cho người khác và sám hối cái lỗi của mình. Tuy nhiên đừng nhường uy tín, danh dự, vị trí, diễn đàn… cho kẻ xấu ác.

♦ Thứ năm, nên tập từ bỏ ý của mình để nhận lấy ý của Phật, của thầy mình, vì dù sao Đức Phật hay thầy mình cũng sáng suốt, trí tuệ hơn mình.

♦ Thứ sáu, hãy tập đối diện, suy tư về cái chết. Cái chết sẽ chấm dứt tất cả nên thật không đáng để từng giờ còn sống quý giá như thế này chúng ta không chịu thương nhau mà cứ tranh cãi giận dỗi, kết tội nhau.

♦ Thứ bảy, hãy tập nghĩ đến quả báo ta sẽ đeo mang sau khi chết. Chết chưa phải là hết, vẫn còn tội phước mang theo, vì thế từ bây giờ hãy sống thương yêu, tạo công đức để còn có phước lành mang theo đến những kiếp sau. Còn lại mọi vật chất, địa vị, tình cảm, tiếng tăm… ở thế gian này đều không mang theo được, không đáng để ta cứ cãi vã, tranh giành.

♦ Thứ tám, hãy nghĩ đến vận mệnh chung của Phật Pháp, của thế giới: Phật Pháp cần sức mạnh đoàn kết, thế giới này cần thanh bình thương yêu, đất nước cần êm ấm thuận hòa… Vì nghĩ đến những điều lớn lao ấy mà tâm hồn ta buông bỏ được những điều nhỏ bé, vụn vặt, ta không còn cố chấp, hiềm hận, hung dữ, không tranh cãi hơn thua, không chống đối kết tội ai nữa. Khi tâm mình đã mênh mông thì những điều lặt vặt chỉ như một hạt bụi không làm mình lung lay. Và ta cũng tập trải lòng từ bi rộng lớn bao la, khi ấy ta cũng dễ tha thứ, bao dung hơn.

Cái chết sẽ chấm dứt

Những điều ta hơn thua

Nhưng quả báo không mất

Khi gây nghiệp tranh đua

Vì vậy hãy từ bỏ

Tâm nhỏ hẹp của mình

Để nghe lời dạy dỗ

Từ Đức Phật cao minh

Mỗi ngày quỳ trước Phật

Phát lời nguyện thương yêu

Nguyện hiền lành chân thật

Thương chúng sinh rất nhiều.