Quay về nhà!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh


Hãy ngồi xuống chấm dứt sự rong ruổi, khi ngồi xuống ta hãy trở về tiếp xúc với chính mình, ta không cần chiếc iphone hay máy vi tính làm chuyện đó.

Ta chỉ cần ngồi xuống trong chánh niệm và thở vào thở ra ý thức thì trong vài giây ta sẽ trở về tiếp xúc với chính mình, ta biết được những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong những cảm thọ và trong nhận thức.

Ta đã trở về nhà và ta có thể chăm sóc ngôi nhà của ta một cách đàng hoàng.

Có thể ta đã đi khỏi nhà mình một thời gian dài và ngôi nhà của ta đang lộn xộn như một bãi chiến trường. Chúng ta thật có lỗi biết bao, nhiều khi phớt lờ những gì mà có thể chúng ta đang cảm nhận những cảm xúc nào đang trỗi dậy trong chúng ta, những tri giác sai lầm nào đang dẫn dắt suy nghĩ và lời nói của chúng ta.

Thực sự quay về nhà có nghĩa là ngồi xuống và có mặt với chính mình, thiết lập lại truyền thông với chính mình và chấp nhận hiện tại.

Cho dù đó là một bãi chiến trường ta cũng có thể chấp nhận nó và đó là khởi điểm để thay đổi thái độ mình hướng lại chính mình nhằm đi xa trên một chuyến đi tích cực hơn.