Thực tập nhìn vào cái tốt của người để tâm ta có cơ hội đi lên!

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Thích Thái Hòa 
(Trích sách “Thảnh Thơi Mọi Nẻo Về”-bài “Cái Tâm Ta”)

Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm đừng thấy ai xấu cả, thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không?

Tâm ta nặng xuống và khổ đau đi tới với ta, vì ta thấy ai, ta cũng nghi ngờ; ta sống mất hết hy vọng, vì ta nhìn thấy ai cũng xấu cả.

Nhưng, ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời rằng: “Ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước”.

Ta chỉ hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống, khi ta nghĩ đươc rằng: “Mọi người chung quanh ta không có ai xấu cả, nếu có chăng, chỉ có cái tâm ta xấu, khi nó đang nghĩ xấu về một người khác!”.

Và ta biết rất rõ: “Người kia xấu, vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt đó thôi”.

Ta hãy thực tập nhìn vào cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta nên nhớ, ở đời không có ai hoàn toàn xấu, chỉ có tâm ta xấu nên luôn luôn thấy cái xấu của người.

Vậy ta hãy phát tâm làm một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hãy một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt với mọi người.