Tuệ giác vô thường giúp ta bớt khổ thêm vui!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Khi chúng ta đã hiểu biết đúng như thật về con người, về cuộc đời là vô thường thì chúng ta sẽ sống tích cực, ý nghĩa hơn; sẽ bớt tham, bớt chấp, bớt khổ.

Vô thường là gì?

Vô thường là một trong ba điều quan trọng mà đức Phật đã dạy, đã giảng nhiều lần trong cả cuộc đời của ngài: Vô thường, khổ và vô ngã.

Vô thường là chỉ cho bản chất của tất cả mọi sự vật, hiện tượng, tâm thức luôn thay đổi, chuyển biến nhanh chóng liên tục; không có thứ gì thường hằng bất biến, không có cái gì tồn tại vĩnh viễn.

Vũ trụ thay đổi chuyển biến theo quy luật thành, trụ, hoại, không; vạn vật chuyển biến đổi thay theo quy luật sinh, trụ dị diệt. Con người thì theo trình tự sinh, già, bệnh, chết, không ai lột da sống đời. Một số bậc tu cao có thiền định cũng trải qua biến dịch sinh tử mà người thường khó biết.

Vô thường là bản chất, là quy luật là chân lý của vạn vật và cuộc đời.

Chúng ta quan sát một cách sâu sắc quy luật vô thường trong cuộc sống thì chúng ta sẽ hiểu biết đúng như thật về cuộc đời, về con người.

Khi chúng ta đã hiểu biết đúng như thật về con người, về cuộc đời là vô thường thì chúng ta sẽ sống tích cực, ý nghĩa hơn; sẽ bớt tham, bớt chấp, bớt khổ.

Với tuệ giác vô thường giúp ta biết trân quý thời gian, sử dụng thời gian vào việc có ích cho bản thân, cho mọi người, cho đất nước, cho Phật pháp. Chúng ta sẽ không tiêu tốn thời gian sức lực tinh thần vào những việc vô ích, bất thiện, tổn hại người vật và thiên nhiên.

Có thể nói, tuệ giác vô thường là phép màu, là thần thông giúp ta bớt khổ thêm vui và có hướng đi tích cực trong đời.

Thiền sư Vạn Hạnh thời Lý dạy về chân lí vô thường trong cuộc đời:

Thân như bóng chớp chiều tà

Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời

Sá chi suy thịnh việc đời

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành