Daily Reading ~ December 29

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

As black gum is pointed to as the best of fragrant roots, as red sandalwood is pointed to as the best of fragrant woods, as jasmine is pointed to as the best of fragrant flower, even so, the exhortations of the good Gotama are the highest of all teachings today.

♦♦♦

“Như cây gôm đen được coi là loại rễ thơm nhất, như cây đàn hương đỏ được coi là loại gỗ thơm nhất, như hoa lài được coi là loại hoa thơm nhất, mặc dù vậy, những lời khuyên tốt của Đức Gotama là cao nhất của tất cả các giáo lý ngày nay.” (Việt Dịch LN)