Daily Reading ~ February 28

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Of little importance is the loss of such things as wealth. But a terrible thing it is to lose wisdom. Of little important is the gaining of such things as wealth. Great is the importance of gaining wisdom.

♦♦♦

Điều quan trọng nhỏ là mất đi những thứ như của cải. Nhưng một điều khủng khiếp đó là đánh mất sự khôn ngoan. Điều quan trọng nhỏ là đạt được những thứ như sự giàu có. Điều tuyệt vời là tầm quan trọng của việc đạt được sự khôn ngoan. (Việt Dịch LN)