Hoa Vàng Tháng Giêng!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Như Nhiên

Nhân gian là Tịnh Độ

Mơ gì trăm năm sau!.

Thân tâm tròn Chánh Niệm

Xuân xanh mãi một màu.

♥♥♥

Tháng giêng hoa vàng nở

Xứ Ấn ngát lừng hương

Chiều qua đồng hoa cỏ

Nghe nhạc khúc vô thường.

♥♥♥

Hoa vì đời tô điểm

Mà không nói một lời.

Ta cứ làm việc thiện

Rồi quên, rồi rong chơi..

♥♥♥

Mùa xuân chân bước nhẹ

Lượng đất trời bao la.

Nụ Tâm xuân bừng hé

Cùng vũ trụ chan hòa..

♥♥♥

Khi lòng không sầu muộn

Hoa nở nhịp bàn chân.

Bước vỗ về mặt đất

Là nụ hôn trong ngần.

♥♥♥

Nhân gian là Tịnh Độ

Mơ gì trăm năm sau!.

Thân tâm tròn Chánh Niệm

Xuân xanh mãi một màu..

♥♥♥

Mời bạn về xứ Ấn

Thăm tháng giêng hoa vàng.

Đời nghèo, không vướng bận

Để tâm hồn thênh thang...