Đầu Năm Mình Nên Làm Việc Phúc Gì Để Được May Mắn Cả Năm!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Thường thì đầu năm ai cũng thích làm gì đó để cầu phúc, nhưng do nhiều khi không biết, ta có những hành vi cầu phúc mà lại thành ra cầu họa. Nếu ta làm đúng thì trong suốt năm ta sẽ có phúc, còn nếu ta làm sai thì trong năm gặp đủ thứ chuyện xui xẻo mà không biết tại sao.

Hỏi: Dạ thưa Thầy, đầu năm mình nên làm việc phúc gì để được may mắn cả năm ạ?

Đáp: Thường thì đầu năm ai cũng thích làm gì đó để cầu phúc, nhưng do nhiều khi không biết, ta có những hành vi cầu phúc mà lại thành ra cầu họa. Nếu ta làm đúng thì trong suốt năm ta sẽ có phúc, còn nếu ta làm sai thì trong năm gặp đủ thứ chuyện xui xẻo mà không biết tại sao.

Theo Nhân Quả, nếu mình gặp tai họa là do mình có gieo một ác nghiệp quá khứ, nhưng rồi mình lại thoát được tai họa đó, chỉ bởi vì mình cũng đã gieo một cái phúc bù lại. Hai cái đó cấn qua cấn lại, nên khiến ta sẽ gặp một tai nạn, nhưng rồi lại thoát nạn. Nhiều tai nạn kỳ lạ lắm mà thoát. Còn mình không phải là người hay sát sinh, mà mình lại có phóng sinh, đi cứu người cứu vật, thì mình không gặp tai họa, mà cứ gặp may thôi.

Nên đầu năm mà làm việc phúc thì giống như là ta có một cái vé để bảo đảm trong năm chúng ta thoát được nhiều tai ách, mà nếu ta không bị tai ách, ta lại được may mắn. Nên đầu năm mình làm phúc mới là cầu phúc chân chính.

Ta phóng sinh là một hành vi cầu phúc cho gia đình ta trong năm nay, như khi ta thả cá xuống sông cho nó về với môi trường sống tự do của nó và nó có thể kéo dài được mạng sống hơn một chút. Tức là hành vi cứu con vật không bị giết chết sớm, giúp nó được tự do là một việc làm phúc.

Việc làm phúc có quả báo là phúc lành trong năm nay là đương nhiên rồi, nhưng nó có một cái hay nữa là giáo dục nội tâm của ta. Khi ta phóng sinh rồi thì tâm ta xuất hiện một đạo đức là hiếu sinh, tức là yêu sự sống của vạn loài. Nên đầu năm ta phóng sinh, ta yêu từng con cá ta thả xuống, thì ta mang đạo đức đó hết kiếp này sang những kiếp khác.

Lúc đó hình thành trong tâm ta một khuynh hướng lúc nào cũng thích bảo vệ sự sống của vạn loài. Và khi có người nào, vật nào gặp nguy hiểm, ta đều cố gắng tìm cách cứu giúp. Khi có khynh hướng đó rồi thì ta cứ yên tâm đi hết kiếp này sang kiếp khác, trong cuộc sống ta sẽ làm được rất nhiều lần việc công đức ấy.

Và ta sẽ thấy quả báo lành buộc phải đến với ta, giống như trường hợp một người đàn ông ở Croatia trả nghiệp bằng bảy lần tai nạn, nhưng nhờ có tâm hiếu sinh, cứu người, cứu vật, nên trong bảy lần đó ông đều thoát chết một cách êm ái, kỳ lạ. Và tới cuối đời, ông trúng số độc đắc.

Những người có đạo đức hiếu sinh, giúp người, giúp vật, ngoài việc mình thoát tai nạn, được bình an, thì mình còn được tài lộc. Nên việc phóng sinh này vừa là cầu phúc cho gia đình được bình an, mà cũng là cầu tài, cầu lộc. Nên đầu năm ta làm lễ phóng sinh là việc phúc có ý nghĩa rất lớn.