Phước Đức Là Yếu Tố Bí Mật Luôn Âm Thầm Chi Phối Chúng Ta!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Phước đức chính là chiếc thuyền đưa ta đến những bến bờ tốt đẹp: có trí tuệ sáng suốt, suy nghĩ đúng đắn, nhiều cơ may gặp được những điều chân chính, lánh xa được những điều tà kiến…

Theo đạo Phật, sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt không lệ thuộc vào việc chúng ta giàu có, thông minh, giỏi giang, cũng không phải do sự khôn ngoan và tính toán. Chính yếu tố nhân duyên, phước đức mới là yếu tố bí mật luôn âm thầm chi phối vào mỗi quyết định, chọn lựa của con người.

Vì thế, trên cuộc hành trình tìm đến hạnh phúc đích thực, chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện sẽ gặp được một tôn giáo đúng đắn nhất. Hãy biết hoài nghi, suy xét, đánh giá tất cả.

Nhưng điều kiện cần quan trọng hơn nhất là từng giây, từng phút, từng giờ hãy xây dựng cho mình một đời sống đạo đức, tích cực: biết tôn trọng những người đáng kính; thương yêu, vị tha với tất cả chúng sinh; biết khiêm tốn trong từng việc làm lời nói, làm được bất cứ điều gì cũng không kiêu ngạo, khoe khoang, tự hào; biết siêng năng ngồi thiền theo đúng lời Phật dạy.

Khi làm tốt được những điều trên, chúng ta sẽ tích thêm được nhiều phước đức cho bản thân mình. Phước đức chính là chiếc thuyền đưa ta đến những bến bờ tốt đẹp: có trí tuệ sáng suốt, suy nghĩ đúng đắn, nhiều cơ may gặp được những điều chân chính, lánh xa được những điều tà kiến…

Nếu phước đức đã đủ sâu dày, khi chúng ta gặp được một đạo lý đúng, ta sẽ phát hiện được ngay với niềm tin mãnh liệt. Và điều kiện đủ để khẳng định sự đúng đắn của niềm tin mà mình lựa chọn là khi áp dụng đạo lý đó vào cuộc sống, chúng ta càng ngày càng an lạc, càng ngày càng có được hạnh phúc.