Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Não Cho Phật Tử Tại Gia!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Thích Trí Quảng


Ta sống với bất cứ ai mọi người đều hoan hỷ, mọi người đều vui mừng, mọi người đều thích chúng ta thì đây là phá được phiền não. Còn đi tới đâu mà gây phiền hà cho ở đó thì phiền não cứ như vậy mà tăng lên.

Trên bước đường tu, mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, nên mình phải tùy vào hoàn cảnh của mình mà tu thì mới không phát sinh phiền não. Những người có nghiệp gia đình mà muốn không cho phiền não phát sinh thì phải giải quyết chuyện gia đình mình cho thật tốt. Tức là phải ở nhà, phải đi chợ, phải nấu ăn, phải dọn dẹp sạch sẽ, phải tạo khung cảnh mà người ta có thể chấp nhận được.

Bây giờ nói tôi tu, tôi phải lên chùa ở, lên chùa tụng kinh để dẹp phiền não, cái này Thầy nói không được, làm tan nát gia đình hết rồi sau này phiền não tăng lên. Cái này là sai lầm, tưởng là ta đi chùa ta tu, như vậy là hết nghiệp hết, hết phiền não nhưng mà thực tế thì phiền não không hết mà nghiệp chướng lại tăng, vì mình đi chùa bỏ việc nhà không làm, thì người thân mình có chấp nhận được không. Hoặc là trường hợp mình làm không có tiền mà cứ muốn cúng chùa thì người nhà ai chấp nhận được.

Khi ta làm những việc mà người khác không bằng lòng thì phiền não phát sinh, ngược lại ta làm những việc người khác bằng lòng thì công đức sanh. Trên bước đường tu hành, tu đúng là phải như thế.

Điều đầu tiên ta nghĩ là, ta đến chỗ đó để làm gì, làm cho ai, nhằm mục tiêu gì nếu thực hiện được cái đó, thì công đức sanh ra, phiền não tiêu. Còn ngược trở lại thì phiền não phát sanh, nghiệp tăng. Phiền não ở đây là tham, là giận, kiêu căng, si mê, lầm lạc, cái gốc là từ chỗ này.

Cho nên, chúng ta tinh tấn siêng năng là siêng năng phá cái này làm sao ta đến bất cứ chỗ nào, ta sống với bất cứ ai mọi người đều hoan hỷ, mọi người đều vui mừng, mọi người đều thích chúng ta thì đây là phá được phiền não. Còn đi tới đâu mà gây phiền hà cho ở đó thì phiền não cứ như vậy mà tăng lên. Trên bước đường tu, quý phật tử nên nghiệm chỗ này để ứng dụng.