Hiểu Được Nhân Quả Ta Mới Thấy Sợ Ý Nghiệp của Mình

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quan


Bên ngoài ta làm những điều tốt, nói những điều hay, bản thân ta cũng rất muốn mình trở thành người tốt, nhưng bên trong ý nghiệp cứ âm thầm làm điều ngược lại mà ta không kiểm soát, không kiềm chế được.

Những ý niệm trong tâm ta phản ánh tâm hồn ta và cũng cho biết cõi mà ta sẽ đi về. Những ý nghĩ thầm kín đó chi phối rất lớn đến cuộc đời, đến tâm hồn, đến phước nghiệp của chúng ta. Không thò tay đánh ai, không mở miệng chửi ai, nhưng ý nghiệp có thể đưa ta xuống địa ngục.

Cũng vậy, nhiều khi chưa tặng ai một số tiền nào, cũng chưa nói lời yêu thương ai, chỉ ý nghiệp thôi cũng có thể làm cho ta trở thành cao sang, quyền quý, biến ta thành người có đầu óc ngày càng sáng suốt, dễ vào thiền định sâu.

Và bởi vì tâm chúng ta còn nhiều loạn động, chưa đủ sức dừng lại suy nghĩ nên vọng tưởng cứ miên man trôi chạy. Điều đáng sợ là ta làm điều tốt để đi lên nhưng ý nghiệp đã chuẩn bị để kéo mình đi xuống.

Bên ngoài ta làm những điều tốt, nói những điều hay, bản thân ta cũng rất muốn mình trở thành người tốt, nhưng bên trong ý nghiệp cứ âm thầm làm điều ngược lại mà ta không kiểm soát, không kiềm chế được. Hiểu nhân quả rồi ta mới thấy sợ cái ý nghiệp của mình.