Khi Tin Nhân Quả Lòng Người Sẽ Bình An!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Toạ Thích Chân Quang


Nếu kiếp xưa mình đã từng mắc nợ thì bây giờ đến lúc người ta đòi, và mình phải trả. Có nhiều cách trả, có khi mình bị người ta dụ hùn vốn làm ăn rồi sau đó họ cao chạy xa bay. Xét cho cùng thì đây cũng là điều vay phải trả.

Vì không phải dễ mà đoán biết được tính cách con người nên thôi thì cứ tùy duyên. Bởi vì theo cái nhìn của đạo Phật, bất cứ điều gì xảy đến với cuộc đời chúng ta cũng đều có sự chi phối bí mật của luật nhân quả.

Nếu kiếp xưa mình đã từng mắc nợ thì bây giờ đến lúc người ta đòi, và mình phải trả. Có nhiều cách trả, có khi mình bị người ta dụ hùn vốn làm ăn rồi sau đó họ cao chạy xa bay. Xét cho cùng thì đây cũng là điều vay phải trả. Ta biết nhân quả, chấp nhận trả thì hết nợ và nhẹ lòng.

Còn nếu mình đã từng làm phước, có duyên lành với người, thì khi họ tới rủ hợp tác làm ăn mình cũng dễ dàng đồng ý, và sự hợp tác này thành công tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi.

Vậy nên khi một người có niềm tin vào luật Nhân Quả, tin có luân hồi tái sinh thì dù là cũng có nhu cầu muốn biết bản chất con người nhưng nhẹ nhàng, bình thản.

Biết rằng vì đã từng mắc nợ nên chúng ta có thể bị lừa, cứ bình thản trả.

Biết rằng nếu có nhận được sự giúp đỡ nào đó thì âu cũng là quả phúc đời xưa trở lại, ta biết ơn nhưng không quỵ lụy, cũng không tự hào.

Bổn phận của chúng ta là cứ tiếp tục thương yêu con người.

Người tốt thì ta yêu mến là chuyện đương nhiên, nhưng đôi khi biết người đó xấu nhưng mình vẫn không ghét bỏ họ.

Cái hay của đạo Phật là chỗ này.