Tâm Ta Thế Nào Đời Ta Thế Ấy!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thích Hạnh Tuệ


Lẽ sống từ bi, lối sống tử tế hay đá cá lăn dưa lưu manh xảo ác chính do ta chọn. Và đương nhiên hệ quả là an vui hạnh phúc hay đau khổ đoạn trường cũng chính do ta tạo.

Tâm ta như thế nào, nghiệp ta như thế nào thì cuộc sống của chúng ta và gia đình ta như thế ấy.

Hướng suy nghĩ của ta như thế nào, cuộc đời của ta cũng đi theo hướng ấy.

Chẳng phải thế giới, đất nước, quê hương đã chọn ta, mà chính là nghiệp lực của ta đã tạo ra lựa chọn nơi ta sinh ra trong thế giới, đất nước, quê hương. 

♦ Nếu lòng ta tràn đầy tình yêu thương, bao dung thì cuộc sống của ta đâu đâu cũng tràn ngập tình yêu thương, sự thứ tha bao dung, đồng cảm.

♦ Nếu lòng ta chứa đầy thù hận, ích kỷ thì cuộc sống của ta, gia đình ta đâu đâu cũng chứa đầy thù hận, ích kỷ, khổ đau. 

Còn như lòng ta chứa đầy lòng cảm thông, ân tình, thì đâu đâu cũng thấy ngập tràn lòng cảm thông, độ lượng. 

♦ Nếu ta trưởng thành, thông suốt, hiểu chuyện thì đâu đâu cũng đều sáng rõ thông suốt, minh bạch như trong lòng bàn tay.

♦ Nếu ta gặp nhiều nghịch cảnh trái ngang, chướng ngại thi ta hãy xem đó là động lực thử thách giúp ta mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

♦ Nếu không có chỗ nào để thử thách so tài cao thấp, chi bằng ta hãy tự quay vào khám phá thế giới vi diệu huy hoàng của nội tâm ta.

♦ Nếu mọi chuyện đều không như ý, chi bằng ta hãy thản nhiên bình tâm mà đón nhận…

♦ Nếu có lúc ta hay cảm thấy cuộc đời vô vị chán nản thì hãy lấy việc tọa thiền làm thiện giúp người làm niềm vui ý nghĩa.

♦ Nếu ta muốn chinh phục gì đó thì hãy lấy việc điều phục tâm tham chấp, ích kỷ, buông lung của mình làm đối tượng, hướng đến mục tiêu làm chủ điều phục thân tâm.

♦ Nếu chúng ta nghĩ đến giá trị cuộc sống thì ta hãy nỗ lực nâng cao đạo đức và trí tuệ.

♦ Nếu chúng ta nghĩ đến việc tạo dựng sự nghiệp thì hãy lấy trí tuệ và tình thương làm sự nghiệp.

Tâm vốn không hình tướng, dài ngắn, lớn nhỏ, xanh vàng… người ta không thể nhìn thấy nhưng nó biểu hiện ra thành lời nói, hành động, thái độ, suy nghĩ, cảm xúc….

Có thể nói phẩm chất của tâm thức quyết định chất lượng sống của chúng ta

Tâm tốt lành thì đời ta sẽ tốt đẹp

Tâm xấu ác thì đời ta sẽ đau khổ

Tâm tốt lành là có những trạng thái biểu hiện ra như tử tế, lương thiện, bao dung, từ bi, hỷ xả, độ lượng, nhu hòa, nhẫn nại, tích cực, can đảm, chân thành, tự tin, mạnh mẽ…

Tâm xấu ác là có những trạng thái biểu hiện như ích kỷ xảo trá, tham lam, độc ác, bỏn sẻn, đố kị, ganh tỵ, đua đòi, tàn bạo, bất lương, sợ hãi, đổ thừa, lười biếng, háo danh háo lợi…

Lẽ sống từ bi, lối sống tử tế hay đá cá lăn dưa lưu manh xảo ác chính do ta chọn. Và đương nhiên hệ quả là an vui hạnh phúc hay đau khổ đoạn trường cũng chính do ta tạo.

Cuộc đời ta

Tâm ta tạo

Phúc đức bình an

Khổ não muộn phiền

Chính do ta