Tu Hành Ở Ngay Trong Đời Sống Hàng Ngày; Mặc Áo Ăn Cơm của Chính Mình Mà Tu

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không


Chúng ta phải biết rằng, tu có nghĩa là tu sửa, hành có nghĩa là hành vi, là lời nói, là suy nghĩ của mình, cho nên tu hành tức là tu sửa những hành vi, tu sửa những suy nghĩ, tu sửa những lời nói của chính mình sao cho đúng. Tu hành phải đi đâu để tu?

Đa phần mọi người quan niệm cho rằng tu hành là cần phải mỗi ngày đọc bao nhiêu bộ Kinh, phải niệm mấy vạn câu Phật hiệu thì mới đích thật là người tu hành. Chính cái quan niệm sai lầm này đã làm hại rất nhiều người học Phật, đọc Kinh đọc đến mắt mờ miệng khô luôn, còn niệm Phật thì niệm mệt đến nổi thở cũng không ra hơi, đến cuối cùng rồi thì vẫn là khởi vọng tưởng, vẫn là sanh phiền não, vẫn là phân biệt chấp chước, tu hành như vậy thì có lợi ích gì đâu chứ?

Vậy tu hành phải như thế nào mới đúng? Chúng ta phải biết rằng, tu có nghĩa là tu sửa, hành có nghĩa là hành vi, là lời nói, là suy nghĩ của mình, cho nên tu hành tức là tu sửa những hành vi, tu sửa những suy nghĩ, tu sửa những lời nói của chính mình sao cho đúng. Tu hành phải đi đâu để tu?

Ở ngay trong đời sống hằng ngày mặc áo ăn cơm của chính mình mà tu. Ví dụ như bạn là bà chủ của một gia đình, hằng ngày bạn đều an phận thủ thường mà đem những việc như quét dọn nhà cửa, nấu cơm giặt giũ, nuôi dạy con cái, hiếu dưỡng ông bà cha mẹ… làm rất qui cũ, làm rất viên mãn.

Bạn không ngại khó mà chăm lo cho cái gia đình này, khiến cho cuộc sống của gia đình rất vui vẻ, rất đầm ấm, mọi người trong nhà đều khoẻ mạnh. Bạn luôn phấn đấu hoàn thiện chính mình để trở thành tấm gương tốt cho tất cả mọi người, thì đây chính là tu hành.

♦ Hoặc như bạn là nhân viên trong một xí nghiệp, hằng ngày bạn đều không ngại khó nhọc mà hoàn thành tốt phần việc của chính bạn, bạn cũng tuân thủ tốt nội qui của xí nghiệp, đối với các đồng sự bạn luôn mang tâm thái quan tâm giúp đỡ, khiến cho mọi người đều vui vẻ, thì đây chính là tu hành.

♦ Hoặc như bạn là người buôn bán, bạn luôn cân ngay bán thật với tất cả khách hàng, không luận là người nghèo hay giàu, không luận là người mua nhiều hay ít, bạn luôn một mực vui vẻ bình đẳng mà đối đãi, thì đây chính là tu hành.

♦ Hoặc như bạn là học sinh, sinh viên, ở trong trường bạn luôn phấn đấu là một tấm gương tốt về học tập, về đạo đức cho tất cả mọi người trên trường, thì đây chính là tu hành.

Chứ không phải bảo bạn chỉ đem Kinh văn hay câu Phật hiệu niệm ở ngoài cửa miệng, niệm ở ngoài cửa miệng thì không thể nào thành tựu được, mà phải thật sự làm cho được ở ngay trong đời sống của chính mình. Được như vậy, chính bạn mỗi ngày trôi qua đều rất an lạc, trí tuệ không ngừng tăng trưởng, là một tấm gương tốt trong tận hư không khắp pháp giới.