Làm sao để buông bỏ được tập khí đam mê thành đạt công danh?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Hỏi: Con biết sự thành đạt chỉ là ảo giác, là sự tô điểm cho bản ngã. Con ý thức rất rõ bản chất của nó là vô thường. Nhưng mỗi…

Niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm có thể minh tâm kiến tánh!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tuyên Hóa Có người nói rằng: “Niệm danh hiệu Bồ-tát thì có thể tiêu trừ được tội khổ, đó là điều tôi tin tưởng. Nhưng làm sao niệm Bồ-tát lại có thể làm cho…

Điều kiện để có được thân người ở đời sau là gì?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Đại sư Ấn Quang dạy: “Cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người”. Tại sao vậy? Vì muốn kiếp sau được làm người phải dựa vào…

Công đức niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Kinh Niết Bàn nói: ” Một tiếng niệm Phật phân làm mười sáu phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua…