Lời dạy của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dành cho thế hệ Tăng Ni trẻ!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ “Các con hãy tự rèn luyện cho mình một tín tâm bất hoại; một đức tính dũng mãnh vô úy; nỗ lực tự huân tập trí tuệ bằng văn, tư, tu…

Người chân thật vãng sanh thì oan gia trái chủ nhất định không dám đụng đến!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Có người niệm Phật có công phu đắc lực, có người niệm Phật không có công phu đắc lực. Nếu thật sự đạt niệm Phật thành phiến thì người niệm Phật này…

10 tín tâm thường quán chiếu để chắc chắn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Trích “Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục” Ngẫu Ích Đại sư giảng kinh có nói: “Được vãng sanh hay không hoàn toàn cậy vào tín nguyện có hay không?”. Quý vị có thực sự tin…

Tại sao chúng ta lại chọn thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Cách thức để sanh đến Tây Phương quá đơn giản, chỉ cần một lòng xưng danh Ngài, “mười niệm ắt sanh”. Điều này rất quan trọng, đây là điều khai thị cực…

Tập khí là gì?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Thanh Từ Mỗi người trong chúng đều có một tập khí, một thói quen riêng, chẳng những đời này mà đã huân tập từ nhiều đời trước. Bây giờ nghe kinh, học đạo…