Đặt mình vào vị trí của người để cảm thông là một đức hạnh đáng quý!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Nếu ta bình tâm đặt mình vào hoàn cảnh của người, thì có khi sự tình đã xảy ra ngược lại, kẻ kia hành động đúng chứ không sai lầm như…

Vì sao không chịu được thiệt thòi là tạo lục đạo luân hồi?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không  Không nên cho rằng ta quên mình vì người, thế chẳng phải ta bị thiệt thòi rồi sao? Nếu bạn không thiệt thòi thì tạo lục đạo luân hồi. Nếu bạn không…

Giữ cho người được yên tĩnh, ta tránh được quả báo bất an!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Vô số nghiệp nhân gây căng thẳng bất an cho mọi người mà chúng ta vẫn gây ra hằng ngày nhưng chúng ta lại không thấy hậu quả về sau. Hãy…

Vận mệnh mỗi người ngày nào cũng cộng trừ nhân chia!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không  Số phận đã định sẵn, mỗi người đều có vận mệnh nhất định. Nhưng hiện giờ thầy bói rất khó hành nghề, gặp phải cao nhân nhiều khi đoán không ra. Vì…