Vì sao có những loại phước không bù được nghiệp quá khứ?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Cái phước mới không xóa được cái nghiệp cũ…Phải tìm cái lỗi xưa mà sám hối. Nhưng mình có biết kiếp xưa mình lỗi gì không, để sám hối không? Ví…

Không dám tự cao, sống hiền lành như đất bụi, lòng thanh thản an vui!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Tất cả chúng ta cũng thế, có thành công hay ưu điểm nào, hãy hiểu rằng đó là nhờ một lý do nào khác, đừng bao giờ nghĩ tại mình hay…

Thông điệp Đại lễ Phật đản PL 2567 ~ Đức Pháp Chủ Giáo Hội PGVN

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thông điệp Đại lễ Phật đản PL 2567 (Tây lịch 2023) của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kinh gửi: Chư Tôn túc Hòa…