Làm thế nào phòng tránh tai nạn? Làm thế nào tự độ, độ người?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không (Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên) Tai nạn rốt cuộc có hay không là quyết định ở trong một niệm của chính chúng ta, không phải quyết định ở bên ngoài, mà…