Hiện tại không có an lạc, hạnh phúc, đợi đến khi nào mới có?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Sống giữa cái xã hội hối hả, bận rộn hiện nay, lâu lâu chúng ta nên biết dừng lại để thở. Không phải chỉ vào thiền đường chúng mới nên tập…