Không dám tự cao, sống hiền lành như đất bụi, lòng thanh thản an vui!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Tất cả chúng ta cũng thế, có thành công hay ưu điểm nào, hãy hiểu rằng đó là nhờ một lý do nào khác, đừng bao giờ nghĩ tại mình hay…