Thông điệp Đại lễ Phật đản PL 2567 ~ Đức Pháp Chủ Giáo Hội PGVN

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thông điệp Đại lễ Phật đản PL 2567 (Tây lịch 2023) của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kinh gửi: Chư Tôn túc Hòa…