Nguyện sống vị tha trọn vẹn để đền đáp mọi ân nghĩa trong đời!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Sống trong đời mà chúng ta không nhìn thấy mối tương quan ân nghĩa, cứ mãi tiếp tục đi tìm ích lợi riêng tư thì thật không xứng đáng là đệ…